4 Компании свързани с лицето ТИНКА МЕТОДИЕВА РАШКОВА (виж второ ниво)
Companies connected to TINKA METODIEVA RASHKOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
175236535МЕДЖИК-КОЛОРС ООД
MEDZHIK-KOLORS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200945331ДИЗАИН БГ - ПРЕС ЕООД
DIZAIN BG - PRES EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202327440РЕЛИТА ЕКСПЕРТ ЕООД
RELITA EKSPERT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202699362ФИЛМ БОКС ЕООД
FILM BOKS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 223 691,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през окт.16)

Проверки в други регистри за лицето ТИНКА МЕТОДИЕВА РАШКОВА
Check other registries about the person TINKA METODIEVA RASHKOVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More