23 Компании свързани с лицето ОГНЯН ЛУКАНОВ ВАРАДИНОВ (виж второ ниво)
Companies connected to OGNYAN LUKANOV VARADINOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131314014ИММОФИНАНС ЕАД
IMMOFINANS EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131404522ИНТЕЛЕКТ КОНСУЛТ ГРУП ООД
INTELEKT KONSULT GRUP OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
148026244ЛАГУНА ИНВЕСТ ООД
LAGUNA INVEST OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175086181НЮ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ООД
NYU GRIYN ENERDZHI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175112516РМС ТАУЪР ООД
RMS TAUAR OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175152037ГРИЙН ПОЙНТ 1 ООД
GRIYN POYNT 1 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175152051ГРИЙН ПОЙНТ 2 ООД
GRIYN POYNT 2 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175152069ГРИЙН ПОЙНТ 3 ООД
GRIYN POYNT 3 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175152076ГРИЙН ПОЙНТ 4 ООД
GRIYN POYNT 4 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175152090ГРИЙН ПОЙНТ 5 ООД
GRIYN POYNT 5 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175189046НЮ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ 1 ООД
NYU GRIYN ENERDZHI 1 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175189053НЮ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ 2 ООД
NYU GRIYN ENERDZHI 2 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175189092НЮ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ 3 ООД
NYU GRIYN ENERDZHI 3 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175189142НЮ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ 4 ООД
NYU GRIYN ENERDZHI 4 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175189181НЮ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ 5 ООД
NYU GRIYN ENERDZHI 5 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175337044ЮНАЙТИД БЪЛГЕРИЪН ФУУД РИТЕЙЛ ЕАД
YUNAYTID BALGERIAN FUUD RITEYL EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175450368ЛЕГА ПЛЮС ООД
LEGA PLYUS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200957741МЕДИМАГ ЕООД
MEDIMAG EOOD

Публични фондове Public money
 • 28 462 345,66 лв. от 115 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201804604ИДЕОЛОГИКА ООД
IDEOLOGIKA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • Милена Петрова Савова
  Milena Petrova Savova

  Последен запис/Last Deed:
  2013-12-05 15:49:27 ShareTransfer
  Sell to: Атанас Димитров Арнаудов 10

  Първи запис/First Deed:
  2013-10-14 17:51:12 ShareTransfer
  Buy from: Атанас Димитров Арнаудов 10
 • ОГНЯН ЛУКАНОВ ВАРАДИНОВ
  OGNYAN LUKANOV VARADINOV

  Последен запис/Last Deed:
  2013-12-05 15:49:27 ShareTransfer
  Sell to: Атанас Димитров Арнаудов 40

  Първи запис/First Deed:
  2013-10-14 17:51:12 ShareTransfer
  Buy from: Сдружение Екопрограма 50

 • Последен запис/Last Deed:
  2013-12-05 15:49:27 ShareTransfer
  Buy from: Огнян Луканов Варадинов 50

  Първи запис/First Deed:
  2013-05-07 10:41:54 ShareTransfer
  Buy from: Атанас Димитров Арнаудов 50
 • АТАНАС ДИМИТРОВ АРНАУДОВ
  ATANAS DIMITROV ARNAUDOV

  Последен запис/Last Deed:
  2013-12-05 15:49:27 ShareTransfer
  Buy from: Милена Петрова Савова 10

  Първи запис/First Deed:
  2011-11-24 16:11:43 Partner
 • БОРИС ВЕСЕЛИНОВ АНГЕЛОВ
  BORIS VESELINOV ANGELOV

  Последен запис/Last Deed:
  2013-12-05 15:49:27 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2011-11-24 16:11:43 Partner
202792560САБ АНЛАГЕНБАУ ЕООД
SAB ANLAGENBAU EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202803213БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА БИЗНЕС ГРУПА ЕАД
BALGARSKA INDUSTRIALNA BIZNES GRUPA EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202915881ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ - ППС ЕООД
PRODZHEKT MENIDZHMANT - PPS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203434872Реф Мет Консулт ЕООД
Ref Met Konsult EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ОГНЯН ЛУКАНОВ ВАРАДИНОВ
Check other registries about the person OGNYAN LUKANOV VARADINOV

 • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
 • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More