Последни статии в Биволъ

    Начало First || Помощ Help

    3 Компании свързани с лицето ТАМАШ НАГИ (виж второ ниво)
    Companies connected to TAMASH NAGI

    Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
    Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
    IDФирма
    Company
    Свързани с фирмата лица
    Connected persons
    175368394ТАЙЛС КО ООД
    TAYLS KO OOD

    Публични фондове Public money

    Дългове към НАП Tax Debts
    Няма данни No data
    200403626МЕНИДЖМЪНТ КО ЕАД
    MENIDZHMANT KO EAD

    Публични фондове Public money

    Дългове към НАП Tax Debts
    Няма данни No data
    826009605ХАН АСПАРУХ АД
    HAN ASPARUH AD

    Публични фондове Public money

    Дългове към НАП Tax Debts
    Няма данни No data

    Проверки в други регистри за лицето ТАМАШ НАГИ
    Check other registries about the person TAMASH NAGI

    Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name ТАМАШ @SecondName НАГИ @ThirdName @CheckResult неустановена принадлежност') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name ТАМАШ @SecondName НАГИ @ThirdName @CheckResult Решение') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200

    This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More