3 Компании свързани с лицето ВЕСЕЛА ДИМОВА СЕРГИЕВА-ВЪЛЧЕВА (виж второ ниво)
Companies connected to VESELA DIMOVA SERGIEVA-VALCHEVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
175272346ЕС ВИ ЕЙЧ КОНСУЛТ ООД
ES VI EYCH KONSULT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201726956КРЕДО ФИНАНС КОНСУЛТ ООД
KREDO FINANS KONSULT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201848636ММС - СЕКЮРИТИ ООД
MMS - SEKYURITI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ВЕСЕЛА ДИМОВА СЕРГИЕВА-ВЪЛЧЕВА
Check other registries about the person VESELA DIMOVA SERGIEVA-VALCHEVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More