15 Компании свързани с лицето ЦВЕТОМИР ГЕОРГИЕВ ГЕРГОВ (виж второ ниво)
Companies connected to TSVETOMIR GEORGIEV GERGOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
115004094ПЪТИЩА ПЛОВДИВ АД
PATISHTA PLOVDIV AD

Публични фондове Public money
  • 190 130 557,82 лв. от 94 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115010186СТАРИЯ ПЛОВДИВ АД -1
STARIYA PLOVDIV AD -1

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115661827ЦИНКОВИ ПОКРИТИЯ АД
TSINKOVI POKRITIYA AD

Публични фондове Public money
  • 0,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115767455СВИНЕВЪДСТВО МАНОЛЕ-2 ООД
SVINEVADSTVO MANOLE-2 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115886770ЕВРО ГЛОБУЛ -90 АД
EVRO GLOBUL -90 AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121635623СЪНИ ТУР ЕООД
SANI TUR EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
148046765ЦЕНТРАЛЕН УНИВЕРСАЛЕН МАГАЗИН ВАРНА АД
TSENTRALEN UNIVERSALEN MAGAZIN VARNA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
160076085ХЕРОС МАРИЦА АД
HEROS MARITSA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
160102719БУЛИНВЕСТ ПЛОВДИВ АД
BULINVEST PLOVDIV AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
160102733БУЛИНВЕСТ КОМ АД
BULINVEST KOM AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202363963ЕКО ПРОПЪРТИС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
EKO PROPARTIS MENIDZHMANT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204276279СЛЪНЧЕВ ДЕН РЕЗИДЕНС ЕАД
SLANCHEV DEN REZIDENS EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
813095508СЛЪНЧЕВ ДЕН АД
SLANCHEV DEN AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
825278766МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ АД
MEZHDUNARODEN PANAIR PLOVDIV AD

Публични фондове Public money
  • 412 100,00 лв. от 3 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831922541ЦЕНТРАЛЕН УНИВЕРСАЛЕН МАГАЗИН АД
TSENTRALEN UNIVERSALEN MAGAZIN AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ЦВЕТОМИР ГЕОРГИЕВ ГЕРГОВ
Check other registries about the person TSVETOMIR GEORGIEV GERGOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More