Последни статии в Биволъ

  Начало First || Помощ Help

  30 Компании свързани с лицето ТОДОР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ (виж второ ниво)
  Companies connected to TODOR DIMITROV GEORGIEV

  Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
  Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
  IDФирма
  Company
  Свързани с фирмата лица
  Connected persons
  102922298АЛФА СТАР ООД
  ALFA STAR OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  102924349АТАМАН ЕООД
  ATAMAN EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  130996099НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ПРИРОДА И ЕКОЛОГИЯ ЕООД
  NAUCHNO-IZSLEDOVATELSKI TSENTAR PRIRODA I EKOLOGIYA EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  131481312БИО ПАУЪР СОЛАР ЕООД
  BIO PAUAR SOLAR EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  175312755САС ГРУП БЪЛГАРИЯ ООД
  SAS GRUP BALGARIYA OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  200778170НОЯ БЪЛГАРИЯ ООД
  NOYA BALGARIYA OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  200855282ЕЙ БИ СИ ЕНЕРДЖИ ПЛАНТ 1 ООД
  EY BI SI ENERDZHI PLANT 1 OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  200920577ПиЕнПи Солар ООД
  PiEnPi Solar OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  200957650ВАЙТАЛ ЕООД
  VAYTAL EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  201078744СМАРТ ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ АД
  SMART ENERDZHI BALGARIYA AD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  201587798СЕДЖЕМ ПАУЪР БЪЛГАРИЯ ООД
  SEDZHEM PAUAR BALGARIYA OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  201614633ЕСПЕ ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ АД
  ESPE ENERDZHI BALGARIYA AD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  201615048ДОРА ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ АД
  DORA ENERDZHI TREYD BALGARIYA AD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  201808314СМАРТ ЛИЗИНГ ФЛИЙТ МЕНИДЖМЪНТ АД
  SMART LIZING FLIYT MENIDZHMANT AD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  201841481СМАРТ ЕНЕРДЖИ ГРУП АД
  SMART ENERDZHI GRUP AD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  201846788СМАРТ ИТОП ПАУЪР ЕС 1 ООД
  SMART ITOP PAUAR ES 1 OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202051508СМАРТ СОЛАР ЕООД
  SMART SOLAR EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202090863СЕГ СОЛАР СЛИВЕН 1 ООД
  SEG SOLAR SLIVEN 1 OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202173782Смарт Пропърти Мениджмънт ЕООД
  Smart Proparti Menidzhmant EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202271438СМАРТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД ЕАД
  SMART ENERDZHI TREYD EAD

  Публични фондове Public money
  • 112 000,00 лв. от 1 общ. поръчки

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  202527537Ар Ес Ай 1 АД
  Ar Es Ay 1 AD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203410729СМАРТ АГРО ФУД АД
  SMART AGRO FUD AD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203477393СМАРТ ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ООД
  SMART GRIYN ENERDZHI OOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203850479ДЕХА АКДЕНИЗ АД
  DEHA AKDENIZ AD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203850486ДЕХА АНАДОЛУ АД
  DEHA ANADOLU AD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203850493ДЕХА КРК АД
  DEHA KRK AD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203850856ДЕХА АНТ С АД
  DEHA ANT S AD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  203850970ДЕХА ЕГЕ АД
  DEHA EGE AD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  204140471СМАРТ ДИВЕЛОПМЪНТ ГРУП АД
  SMART DIVELOPMANT GRUP AD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data
  204870568ЕС ДИ ДЖИ СМАРТ ОФИС ЕООД
  ES DI DZHI SMART OFIS EOOD

  Публични фондове Public money

  Дългове към НАП Tax Debts
  Няма данни No data

  Проверки в други регистри за лицето ТОДОР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
  Check other registries about the person TODOR DIMITROV GEORGIEV

  This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More