4 Компании свързани с лицето МИРОСЛАВА ГЕОРГИЕВА ЧОМАКОВА (виж второ ниво)
Companies connected to MIROSLAVA GEORGIEVA CHOMAKOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
148073557СИТИ СЪРВИЗ ООД
SITI SARVIZ OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175419885ВИНОТЕКА АД
VINOTEKA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200313972Интеркарт Инвестмънтс АД
Interkart Investmants AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202030649ОМАЯ М ЕООД
OMAYA M EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето МИРОСЛАВА ГЕОРГИЕВА ЧОМАКОВА
Check other registries about the person MIROSLAVA GEORGIEVA CHOMAKOVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More