9 Компании свързани с лицето КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ СТАНЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to KRASIMIR VESELINOV STANEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
124025536АЛБЕНА ХОЛДИНГ АД
ALBENA HOLDING AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
124044376АЛБЕНА ИНВЕСТ-ХОЛДИНГ АД
ALBENA INVEST-HOLDING AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
124601487БЯЛАТА ЛАГУНА АД
BYALATA LAGUNA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
124601528ЕКО АГРО АД
EKO AGRO AD

Публични фондове Public money
  • 1 314 490,51 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201642390МТ ЕСТЕЙТ АД
MT ESTEYT AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201701255Ен Джи А АД
En Dzhi A AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201795176Приморско клуб ЕАД
Primorsko klub EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202009651ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ БГ ЕАД
PERPETUUM MOBILE BG EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
834025872АЛБЕНА АД
ALBENA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ СТАНЕВ
Check other registries about the person KRASIMIR VESELINOV STANEV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More