11 Компании свързани с лицето ГЕОРГИ ЗДРАВКОВ СТОИМЕНОВ (виж второ ниво)
Companies connected to GEORGI ZDRAVKOV STOIMENOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
107515057ЕДИНСТВО АД
EDINSTVO AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
107529181АМК МОТОР-РЕДУКТОРИ ООД
AMK MOTOR-REDUKTORI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
107531200ПОДЕМ КОМПОНЕНТ АД
PODEM KOMPONENT AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
107538038ПОДЕМКРАН АД
PODEMKRAN AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
107596027КРАНКИТ ООД
KRANKIT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121492673ТЕНИС МАЛЕЕВА АД
TENIS MALEEVA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121835677РЕКОРДИ ООД
REKORDI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130684135ЮНИЙДА ИНДЪСТРИС ООД
YUNIYDA INDASTRIS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175189683БИЗНЕС СЕЛ ДИВЕЛОПМЪНТС ЕООД
BIZNES SEL DIVELOPMANTS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175198530ИНДУРА ООД
INDURA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200871991УАН ЕАД
UAN EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ГЕОРГИ ЗДРАВКОВ СТОИМЕНОВ
Check other registries about the person GEORGI ZDRAVKOV STOIMENOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More