4 Компании свързани с лицето МИЛЕНА ХРИСТОВА КАСАПОВА (виж второ ниво)
Companies connected to MILENA HRISTOVA KASAPOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
175175922ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ВСЕОТДАЙНОСТ АД
ZDRAVNOOSIGURITELNO DRUZHESTVO VSEOTDAYNOST AD

Публични фондове Public money
  • 1 049 098,48 лв. от 4 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200364066БЪЛГЕРИЪН ХЕЛТ ТУР ЕНД СПА ЕАД
BALGERIAN HELT TUR END SPA EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 70 828,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през март.16)
201327314МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ФИ ХЕЛТ АД
MEDITSINSKI TSENTAR FI HELT AD

Публични фондове Public money
  • 262 817,35 лв. от 3 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201348289МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ФИ ХЕЛТ ПЛОВДИВ АД
MEDITSINSKI TSENTAR FI HELT PLOVDIV AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето МИЛЕНА ХРИСТОВА КАСАПОВА
Check other registries about the person MILENA HRISTOVA KASAPOVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More