12 Компании свързани с лицето БОЙКА ТРИФОНОВА ЛОМБАРДИ (виж второ ниво)
Companies connected to BOYKA TRIFONOVA LOMBARDI

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131456597ИТАЛ ЛИФТ ООД
ITAL LIFT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131463264ЛЕА ТРЕЙДИНГ ООД
LEA TREYDING OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202149443ПНБ ТЕХНОЛОГИИ ООД
PNB TEHNOLOGII OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202236791НЮ ТРАНСПОРТ ЕООД
NYU TRANSPORT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202614376ЕЙЧ-ЕВО ПРОДЖЕКТ ООД
EYCH-EVO PRODZHEKT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202637389КАВАЛ ЕНТЪРПРАЙС ЕООД
KAVAL ENTARPRAYS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202646452ТРАДУЦИОНЕ ЕООД
TRADUTSIONE EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202744551ЛИБЕРТИ БГ ГРУП ЕООД
LIBERTI BG GRUP EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202744868ГАБРОВО ТРЕЙДИНГ ЕООД
GABROVO TREYDING EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203757352ОЗОН 3 БГ ООД
OZON 3 BG OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
2039029723 Л ПРОДЖЕКТ ООД
3 L PRODZHEKT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
817072873ЛОМБАРДИ ООД
LOMBARDI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето БОЙКА ТРИФОНОВА ЛОМБАРДИ
Check other registries about the person BOYKA TRIFONOVA LOMBARDI

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More