2 Компании свързани с лицето ПЛАМЕНА ВЛАДИМИРОВА НЕНКОВА (виж второ ниво)
Companies connected to PLAMENA VLADIMIROVA NENKOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
202689208НОВИДЕА ООД
NOVIDEA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202959244ФАСТ ИНВЕСТ ЕООД
FAST INVEST EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ПЛАМЕНА ВЛАДИМИРОВА НЕНКОВА
Check other registries about the person PLAMENA VLADIMIROVA NENKOVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More