8 Компании свързани с лицето ИВАН АСЕНОВ ЛЯСКОВ (виж второ ниво)
Companies connected to IVAN ASENOV LYASKOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
104598966СМАЙЛ ООД
SMAYL OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
104606523КРАМЕКС ООД
KRAMEKS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
104609918ДИКЕ-2003 ООД
DIKE-2003 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
104609925ВИТОП ООД
VITOP OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
104701268СИТИСТРОЙ ООД
SITISTROY OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121149144МЕСОКОМБИНАТ - ЕЛЕНА АД
MESOKOMBINAT - ELENA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204512021ЕСАМ ООД
ESAM OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
814190902КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД
KORADO-BALGARIYA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ИВАН АСЕНОВ ЛЯСКОВ
Check other registries about the person IVAN ASENOV LYASKOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More