2 Компании свързани с лицето ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА КАСАБОВА-ТОШЕВА (виж второ ниво)
Companies connected to EMILIYA GEORGIEVA KASABOVA-TOSHEVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
102845631ЛОЗЕНЕЦ ИНВЕСТ ЕООД
LOZENETS INVEST EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200366944ДАМИРА ООД
DAMIRA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА КАСАБОВА-ТОШЕВА
Check other registries about the person EMILIYA GEORGIEVA KASABOVA-TOSHEVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More