6 Компании свързани с лицето ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ АВРАМОВ (виж второ ниво)
Companies connected to PETAR VESELINOV AVRAMOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
105001986БДИН АД
BDIN AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
105583159ВЕДЕЯ ЕООД
VEDEYA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121265113ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД
ZASTRAHOVATELNO DRUZHESTVO EVROINS AD

Публични фондове Public money
  • 2 716 907,12 лв. от 66 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130427863ХДИ ЗАД АД
HDI ZAD AD

Публични фондове Public money
  • 192 988,00 лв. от 109 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130764706НАЦИОНАЛНО БЮРО НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ ASSOC
NATSIONALNO BYURO NA BALGARSKITE AVTOMOBILNI ZASTRAHOVATELI ASSOC

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202867205ВЕДЕЯ ИНВЕСТ ЕООД
VEDEYA INVEST EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ АВРАМОВ
Check other registries about the person PETAR VESELINOV AVRAMOV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More