10 Компании свързани с лицето ИВАЙЛО СТАМОВ КРЪСТЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to IVAYLO STAMOV KRASTEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
111558274АГРО СЕРВИЗ КОНСУЛТ ЕООД
AGRO SERVIZ KONSULT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131108998ПРО ЕВРО КОНСУЛТ ЕООД
PRO EVRO KONSULT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175409072ЕТНОПРОЕКТ ЕООД
ETNOPROEKT EOOD

Публични фондове Public money
  • 217 744,46 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175409154БАЛКАНСКИ ЕТНО ПРОЕКТИ ЕООД
BALKANSKI ETNO PROEKTI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 17 655 488,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през дек.15)
175409161БАЛКАНСКИ ЕТНО КЪЩИ ЕООД
BALKANSKI ETNO KASHTI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175458571ГЕО ИНЖИНЕРИНГ ООД
GEO INZHINERING OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175458621АСМ ИНВЕСТ АД
ASM INVEST AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201132672МОБАЙЛ ТЕХНОЛЪДЖИ ДРАЙЪРС ООД
MOBAYL TEHNOLADZHI DRAYARS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202335953БАЛКАН БИО ПРОДУКТИ ЕООД
BALKAN BIO PRODUKTI EOOD

Публични фондове Public money
  • 0,00 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203406346ЗП МИРОСЛАВА ТОШКОВА ХАДЖИЕВА ЕООД
ZP MIROSLAVA TOSHKOVA HADZHIEVA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ИВАЙЛО СТАМОВ КРЪСТЕВ
Check other registries about the person IVAYLO STAMOV KRASTEV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More