85 Компании свързани с лицето МИЛЕН ЛИЛКОВ МАРИНОВ (виж второ ниво)
Companies connected to MILEN LILKOV MARINOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
102125975НЕСЕБЪР ТУРС ЕООД
NESEBAR TURS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103044907АГРОМАШИНА ЕООД
AGROMASHINA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
104701494ЕС ДЖИ ПАРТНЕРС ЕООД
ES DZHI PARTNERS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
105032864УНИВАЛ - СЛАВОВ И СИЕ СД
UNIVAL - SLAVOV I SIE SD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
105563249МАВИК ЕООД
MAVIK EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
105569597НОЩ И ДЕН ЕООД
NOSHT I DEN EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
105571445ДОМСТРОЙ ООД
DOMSTROY OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
105575041ТЕХНО-МИКС ЕООД
TEHNO-MIKS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 274 751,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през )
105582580АСК СТРОИТЕЛСТВО ЕООД
ASK STROITELSTVO EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
105582915ДО-ДО ЕООД
DO-DO EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
105582954РИС ТРАНС ЕООД
RIS TRANS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
105585676ВЕГА-ИНВЕСТ ООД
VEGA-INVEST OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
105586372ТЕО КОМЕРС ЕООД
TEO KOMERS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
105589126ОКЕАН - 2007 ЕООД
OKEAN - 2007 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 154 081,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през )
107519358СИНЕВА ООД
SINEVA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
111575302ЛОМАГРО ООД
LOMAGRO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
112592831ПРОДУЦЕНТСКА КЪЩА АГРОМЕДИЯ ЕООД
PRODUTSENTSKA KASHTA AGROMEDIYA EOOD

Публични фондове Public money
 • 89 700,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115616052ВИНПРОМ БРЕСТОВИЦА ООД
VINPROM BRESTOVITSA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
115862374ВОЙДЖЪР ЕООД
VOYDZHAR EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 238 866,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през )
121213878СОЛИО КООП К
SOLIO KOOP K

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121251708СВЕТЛИНА 3 ЕООД
SVETLINA 3 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
126645308ЛИ РА 2004 - КАТЯ МАРИНОВА ЕООД
LI RA 2004 - KATYA MARINOVA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 124 897,32 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през 30.ноември.16)
 • АТЕМ АТЕМОВ АЛИЕВ
  ATEM ATEMOV ALIEV

  Последен запис/Last Deed:
  2013-09-10 14:08:22 ShareTransfer
  Buy from: МИЛЕН ЛИЛКОВ МАРИНОВ 5000

  Първи запис/First Deed:
  2013-09-10 14:08:22 ShareTransfer
  Buy from: МИЛЕН ЛИЛКОВ МАРИНОВ 5000
 • МИЛЕН ЛИЛКОВ МАРИНОВ
  MILEN LILKOV MARINOV

  Последен запис/Last Deed:
  2013-09-10 14:08:22 ShareTransfer
  Sell to: АТЕМ АТЕМОВ АЛИЕВ 5000

  Първи запис/First Deed:
  2013-07-29 17:49:06 ShareTransfer
  Buy from: КАТЯ ДИМОВА МАРИНОВА 5000
 • КАТЯ ДИМОВА МАРИНОВА
  KATYA DIMOVA MARINOVA

  Последен запис/Last Deed:
  2013-07-29 17:49:06 ShareTransfer
  Sell to: МИЛЕН ЛИЛКОВ МАРИНОВ 5000

  Първи запис/First Deed:
  2010-06-01 18:35:32 SoleCapitalOwner
126647095ЕСТЕЛ-2004 ООД
ESTEL-2004 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
126652797КОРОНА-2005 ЕООД
KORONA-2005 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130167116ВАДИМ-2001 ЕООД
VADIM-2001 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 229 513,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през юли 2016)
130236363ПИМ БИЛД ЕООД
PIM BILD EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130241104АЛИЕНС-2000 ЕООД
ALIENS-2000 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130492626ДЕПО-КОПИ ЕООД
DEPO-KOPI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130581427ДЖИ ВИ ЕЛ - СЛАТИНА ЕООД
DZHI VI EL - SLATINA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 44 172,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през ян.11)
130685073ИЛИДА ЕООД
ILIDA EOOD

Публични фондове Public money
 • 76 727,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130889414МЕТАЛ - КОРЕКТ 2002 ЕООД
METAL - KOREKT 2002 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130917098ДИОН-ЕР ЕООД
DION-ER EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 1 144 901,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през Преди 2011г.)
130998617САВЕНА ТРЕЙД ЕООД
SAVENA TREYD EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131069746ВС МАРКЕТ ООД
VS MARKET OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131175073ЕНИГМА - 2 ЕООД
ENIGMA - 2 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131186956ПРИМА ЦЕНТЪР ООД
PRIMA TSENTAR OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131359899НАР-МАГ ООД
NAR-MAG OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131447573ИТ КОНСУЛТС ООД
IT KONSULTS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131568799ХЕЛЕНИК КЪНСТРЪКШЪНС ЕООД
HELENIK KANSTRAKSHANS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175034455ЛЕМ КОМЕРС ЕООД
LEM KOMERS EOOD

Публични фондове Public money
 • 116 160,40 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175139399МАКС ФАРМ ООД
MAKS FARM OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175219023МО ТЕХ ООД
MO TEH OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 1 227 057,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през март.2013)
175233891БГБАЗАР ЕООД
BGBAZAR EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175242470ХАРТ - 07 ЕООД
HART - 07 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175299432АЛБОТРЕЙД ЕООД
ALBOTREYD EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175307676ТОП ТРЕВЪЛ ООД
TOP TREVAL OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175374123ПРОЕКТИНЖЕНЕРИНГ - СТРОЙ ЕООД
PROEKTINZHENERING - STROY EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200012773КБГ ЕООД
KBG EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200033956ВЕЛИМЕКС БГ ЕООД
VELIMEKS BG EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200072973ВИВА ЮНИВЪРС ЕООД
VIVA YUNIVARS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200115410ДИ ВИ ЕС 66 ЕООД
DI VI ES 66 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200134688ИН АГРО ЕКСПОРТ ЕООД
IN AGRO EKSPORT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200435378КОЛХИДА 2008 ЕООД
KOLHIDA 2008 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200454026СЪНФЛАУЪР - СОЛАРНИ ПАРКОВЕ И СИСТЕМИ ООД
SANFLAUAR - SOLARNI PARKOVE I SISTEMI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200682784ДЕСЕА ПАРТНЪРС ЕООД
DESEA PARTNARS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200735653ГОД - СТРОЙ ЕООД
GOD - STROY EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200752186КАСА ЛОМА ЕООД
KASA LOMA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200761712КЕПИТЪЛ РУФИНГ ЕООД
KEPITAL RUFING EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200850812ВИДА АВТО ЕООД
VIDA AVTO EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200922208ЮТБС ЕООД
YUTBS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200940056КЕМ 2010 ЕООД
KEM 2010 EOOD

Публични фондове Public money
 • 151 143,15 лв. от 3 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
 • 320 008,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през окт.17)
200965647УНИВАЛ ЕООД
UNIVAL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201021679СТОДОКС ЕООД
STODOKS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201047624ХАБИБИ КЕБАБ ХАУС ООД
HABIBI KEBAB HAUS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201064335ЗЕДОАРИ ЕООД
ZEDOARI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 1 281 969,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през март.2013)
201145821БГ БАР 2010 ЕООД
BG BAR 2010 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201333497СКОРПИОН-78 МИЛЕН МАРИНОВ ЕТ
SKORPION-78 MILEN MARINOV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201468025М ФЪРСТ ТРАНС ЕООД
M FARST TRANS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201807340НИК ФЕЙМЪС ЕООД
NIK FEYMAS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201880790“ЕСТЕЛКРИС” ЕООД
“ESTELKRIS” EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202137117ЮЛМАТОР 07 ООД
YULMATOR 07 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202146301АРТ АЙРЪН ДИЗАЙН ЕООД
ART AYRAN DIZAYN EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202279740СИМОН 2008 ЕООД
SIMON 2008 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 94 790,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през декември 2016)
202329498К енд С-2012 ЕООД
K end S-2012 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202391489НИКОИВ ООД
NIKOIV OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202665901ВИДАТРАНС 66 ООД
VIDATRANS 66 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202749160ХЕРБА ЛАЙН 13 ЕООД
HERBA LAYN 13 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202846830КЦБ КИНОЛАБ ЕООД
KTSB KINOLAB EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202877644ДОМАН ЕООД
DOMAN EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203188431Нагласата е всичко ЕООД
Naglasata e vsichko EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203296898АУТО. БГ 2014 ЕООД
AUTO. BG 2014 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203486157БЛЕК СИЙ 2015 ЕООД
BLEK SIY 2015 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203709400ЗАРА ТРАНС ЕООД
ZARA TRANS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831078236БИЗНЕС ГРУПА КОНТАКТ ООД
BIZNES GRUPA KONTAKT OOD

Публични фондове Public money
 • 287 759,36 лв. от 9 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831522634ИМПРЕНТА ЕООД
IMPRENTA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More