4 Компании свързани с лицето ПЛАМЕН КРЪСТЕВ НЕЙЧЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to PLAMEN KRASTEV NEYCHEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
123524792ГРАНД КОМЕРСИАЛ ЕООД
GRAND KOMERSIAL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
123645477АВТОЛУКС ООД
AVTOLUKS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201827179Инермат ГРУП ООД
Inermat GRUP OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
833076954ГРАНД КОМЕРСИАЛ - ПЛАМЕН НЕЙЧЕВ ЕТ
GRAND KOMERSIAL - PLAMEN NEYCHEV ET

Публични фондове Public money
  • 1 280 254,45 лв. от 16 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More