5 Компании свързани с лицето ЦВЕТА КАЛУСТ КАЛУСТЯН-БАКЪРДЖИЕВА (виж второ ниво)
Companies connected to TSVETA KALUST KALUSTYAN-BAKARDZHIEVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
102824562МОНИ 3 ЕООД
MONI 3 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
102907182ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕАД
PONSSTROYINZHENERING EAD

Публични фондове Public money
  • 348 800 730,81 лв. от 52 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
119002240ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО-СЛИВЕН АД
TARGOVIYA NA EDRO-SLIVEN AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121576032БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ АД
BALGARSKA HOLDINGOVA KOMPANIYA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
812070808МОНИ - ЦВЕТА КАЛУСТЯН-БАКЪРДЖИЕВА ЕТ
MONI - TSVETA KALUSTYAN-BAKARDZHIEVA ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ЦВЕТА КАЛУСТ КАЛУСТЯН-БАКЪРДЖИЕВА
Check other registries about the person TSVETA KALUST KALUSTYAN-BAKARDZHIEVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More