Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

22 Компании свързани с лицето ГАЛИНА АТАНАСОВА АНГЕЛСКА (виж второ ниво)
Companies connected to GALINA ATANASOVA ANGELSKA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
130566021ПРАЙМ ГРУП АД
PRAYM GRUP AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131297320ПРАЙМ - ДС ООД
PRAYM - DS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • КРАСИВА МАРИЦА
  KRASIVA MARITSA

  Последен запис/Last Deed:
  2017-12-18 19:06:05 ShareTransfer
  Buy from: ДЖАЗУИН ЕНТЪРПРАЙЗИС ЛИМИТИД 165000

  Първи запис/First Deed:
  2017-12-18 19:06:05 ShareTransfer
  Buy from: ДЖАЗУИН ЕНТЪРПРАЙЗИС ЛИМИТИД 165000
 • ДЖАЗУИН ЕНТЪРПРАЙЗИС ЛИМИТИД
  DZHAZUIN ENTARPRAYZIS LIMITID

  Последен запис/Last Deed:
  2012-08-06 15:16:33 Partner

  Първи запис/First Deed:
  2012-08-06 15:16:33 Partner
 • ГАЛИНА АТАНАСОВА АНГЕЛСКА
  GALINA ATANASOVA ANGELSKA

  Последен запис/Last Deed:
  2011-05-18 18:41:53 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2011-05-18 18:41:53 Manager
 • АВЦ КОНСУЛТ
  AVTS KONSULT

  Последен запис/Last Deed:
  2011-05-18 18:41:53 ShareTransfer
  Buy from: “ПРАЙМ ХАУС” ООД 1400

  Първи запис/First Deed:
  2011-05-18 18:41:53 ShareTransfer
  Buy from: “ПРАЙМ ХАУС” ООД 1400
 • ГАЛЕНА БОНЧЕВА МАЛИНОВА
  GALENA BONCHEVA MALINOVA

  Последен запис/Last Deed:
  2008-11-14 17:24:15 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2008-11-14 17:24:15 Manager
 • ГАЛАКСИ ПРОПЪРТИ ГРУП
  GALAKSI PROPARTI GRUP

  Последен запис/Last Deed:
  2011-05-18 18:41:53 Partner

  Първи запис/First Deed:
  2008-11-14 17:24:15 Partner
 • ПРАЙМ ХАУС
  PRAYM HAUS

  Последен запис/Last Deed:
  2011-05-18 18:41:53 ShareTransfer
  Sell to: АВЦ КОНСУЛТ АД 1400

  Първи запис/First Deed:
  2008-11-14 17:24:15 ShareTransfer
  Buy from: КИРИЛ ПЕТРОВ ЗАХАРИЕВ с прехвърля на
  „ГАЛАКСИ ПРОПЪРТИ ГРУП” ООД с ЕИК 115509755 19
  дяла по 100 лева на обща стойност 1 900 лева,
  КАТЯ АРГИРОВА КОСТОВА с прехвърля на
  „ЗАХАРЕН КОМБИНАТ-ПЛОВДИВ”АД с ЕИК 115081888 16
  по 100 лева на обща стойност 1 600 лева, както и ?
  идеална част от 1 дял по 100 лева на обща
  стойност 100 лева и ДОРА НИКОЛАЕВА
  ПРАМАТАРОВА с прехвърля на “ПРАЙМ ХАУС”
  ООД с ЕИК131332934 14 дяла по 100 лева на обща
  стойност 1400 лева, както и ? идеална част от 1
  дял по 100 лева на обща стойност 100 лева 5000
 • ЗАХАРЕН КОМБИНАТ - ПЛОВДИВ
  ZAHAREN KOMBINAT - PLOVDIV

  Последен запис/Last Deed:
  2012-08-06 15:16:33 ShareTransfer
  Sell to: ДЖАЗУИН ЕНТЪРПРАЙЗИС ЛИМИТИД 165000

  Първи запис/First Deed:
  2008-11-14 17:24:15 Partner
 • ДОРА НИКОЛАЕВА ПРАМАТАРОВА
  DORA NIKOLAEVA PRAMATAROVA

  Последен запис/Last Deed:
  2008-11-06 10:30:33 Partner

  Първи запис/First Deed:
  2008-11-06 10:30:33 Partner
 • КИРИЛ ПЕТРОВ ЗАХАРИЕВ
  KIRIL PETROV ZAHARIEV

  Последен запис/Last Deed:
  2008-11-14 17:24:15 ShareTransfer
  Sell to: „ГАЛАКСИ ПРОПЪРТИ ГРУП” ООД с ЕИК
  115509755, „ЗАХАРЕН КОМБИНАТ-ПЛОВДИВ” АД с ЕИК
  115081888 16 и ПРАЙМ ХАУС ООД 5000

  Първи запис/First Deed:
  2008-11-06 10:30:33 Partner
 • КАТЯ АРГИРОВА КОСТОВА
  KATYA ARGIROVA KOSTOVA

  Последен запис/Last Deed:
  2008-11-06 10:30:33 Partner

  Първи запис/First Deed:
  2008-11-06 10:30:33 Partner
160034296РЕЛАКС СПА ЦЕНТЪР АД
RELAKS SPA TSENTAR AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175091367ПРАЙМ ХАУС БГ АД
PRAYM HAUS BG AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175131153ГРАНД СТРОЙ АД
GRAND STROY AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175153096ПРАЙМ ХАУС РЕЗИДЕНС АД
PRAYM HAUS REZIDENS AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175173686ПРАЙМ РЕЗИДЕНС АД
PRAYM REZIDENS AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175361396ПРАЙМ ГАЛ РЕЗИДЕНС ООД
PRAYM GAL REZIDENS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175395208ПРАЙМ ХЕЛТ АД
PRAYM HELT AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200097599ИНТЕРЛЕНД БЪЛГАРИЯ АД
INTERLEND BALGARIYA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200103397ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ПРАЙМ ХЕЛТ АД
ZDRAVNOOSIGURITELNA KASA PRAYM HELT AD

Публични фондове Public money
 • 3 062 330,88 лв. от 4 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200340318РИЛА ЕЙНДЖЪЛС РЕЗИДЕНС ЕООД
RILA EYNDZHALS REZIDENS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200512045Г.В.Х. МЕНИДЖМЪНТ АД
G.V.H. MENIDZHMANT AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200512515ГДГ МЕНИДЖМЪНТ АД
GDG MENIDZHMANT AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200544993Г.В.Х. ТРЕЙД АД
G.V.H. TREYD AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200580181ДИ ЕН ПИ ПРОПЪРТИ АД
DI EN PI PROPARTI AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200665888ДАШ 03 АД
DASH 03 AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201049810АВЦ КОНСУЛТ АД
AVTS KONSULT AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201326872ФИ ХЕЛТ ЕООД
FI HELT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201327314МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ФИ ХЕЛТ АД
MEDITSINSKI TSENTAR FI HELT AD

Публични фондове Public money
 • 262 817,35 лв. от 3 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201348289МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ФИ ХЕЛТ ПЛОВДИВ АД
MEDITSINSKI TSENTAR FI HELT PLOVDIV AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
205022472ПЛОВДИВ ПРОДЖЕКТ 1 ЕООД
PLOVDIV PRODZHEKT 1 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ГАЛИНА АТАНАСОВА АНГЕЛСКА
Check other registries about the person GALINA ATANASOVA ANGELSKA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate