1 Компании свързани с лицето ФРАНЦ ФЕРИНГЕР (виж второ ниво)
Companies connected to FRANTS FERINGER

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
112516043РЗ МЕТАЛ ЕООД
RZ METAL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ФРАНЦ ФЕРИНГЕР
Check other registries about the person FRANTS FERINGER

Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name ФРАНЦ @SecondName @ThirdName ФЕРИНГЕР @CheckResult неустановена принадлежност') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name ФРАНЦ @SecondName @ThirdName ФЕРИНГЕР @CheckResult Решение') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More