4 Компании свързани с лицето Цветелина Руменова Гигова (виж второ ниво)
Companies connected to TSvetelina Rumenova Gigova

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
106002863ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД
PATSTROYINZHENERING AD

Публични фондове Public money
  • 10 747 592,93 лв. от 40 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
111001688ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - М ЕАД
PATINZHENERING - M EAD

Публични фондове Public money
  • 314 427 142,62 лв. от 119 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200854472ДИ ВИ ТИ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД
DI VI TI DZHI BALGARIYA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203733312ТЕЙСТИ БОКС ООД
TEYSTI BOKS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Цветелина Руменова Гигова
Check other registries about the person TSvetelina Rumenova Gigova

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More