5 Компании свързани с лицето Маргаритка Николова Шербанова (виж второ ниво)
Companies connected to Margaritka Nikolova SHerbanova

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
117671478ДРАГНЕВ МК ООД
DRAGNEV MK OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 67 725,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през юни.13)
118549986СЕЛЕКТ ООД
SELEKT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
118571139ТИТАН-59 ЕООД
TITAN-59 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 745 388,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през )
200286646МЕ-ЛИ-ДУЛОВО ООД
ME-LI-DULOVO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
828056087МИГРОСТРОЙ ООД
MIGROSTROY OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Маргаритка Николова Шербанова
Check other registries about the person Margaritka Nikolova SHerbanova

  • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More