4 Компании свързани с лицето МАРИЯ СТЕФАНОВА СТАМОВА (виж второ ниво)
Companies connected to MARIYA STEFANOVA STAMOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
200098936МЕРИЯН - МСС ЕООД
MERIYAN - MSS EOOD

Публични фондове Public money
  • 376 255,60 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201184224МИСТА 22 ЕООД
MISTA 22 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204099512МИЯ 17 ЕООД
MIYA 17 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
205032655СТИВ - 2 ЕООД
STIV - 2 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето МАРИЯ СТЕФАНОВА СТАМОВА
Check other registries about the person MARIYA STEFANOVA STAMOVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More