4 Компании свързани с лицето МОХАМАД ИСМАИЛ РАХИМИ (виж второ ниво)
Companies connected to MOHAMAD ISMAIL RAHIMI

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
104690182СТАЛКЕР ООД
STALKER OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131549877РАХИМИ ЕООД
RAHIMI EOOD

Публични фондове Public money
  • 21 940,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
177173838Фондация Спортувай активно - бъди здрав FOUND
Fondatsiya Sportuvay aktivno - badi zdrav FOUND

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200042574ЕВРОСТРОЙ 78 ЕООД
EVROSTROY 78 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More