6 Компании свързани с лицето РОМАН ИВАНОВ АНГЕЛОВ (виж второ ниво)
Companies connected to ROMAN IVANOV ANGELOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
130955370ЙОВАСОФТ 2 ЕООД
YOVASOFT 2 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175343672ДЖЕЙ И ЕЙ КОНСУЛТИНГ ООД
DZHEY I EY KONSULTING OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202393928ПРИЯТЕЛСТВА ООД
PRIYATELSTVA OOD

Публични фондове Public money
  • 290 000,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204792089ДИМИРОМА ФАРМ ЕООД
DIMIROMA FARM EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204857672ПИ ДЕВЕЛОПМЪНТ ЕООД
PI DEVELOPMANT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204857925ВИ ЕЛ КАСТ ЕООД
VI EL KAST EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето РОМАН ИВАНОВ АНГЕЛОВ
Check other registries about the person ROMAN IVANOV ANGELOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More