28 Компании свързани с лицето ЕЛЕНА НИКОЛОВА ИКОНОМОВА (виж второ ниво)
Companies connected to ELENA NIKOLOVA IKONOMOVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
103065431СИМЕ ЕКО АД
SIME EKO AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103090331ПЕРИНЕЯ ООД
PERINEYA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103098082КАНОТРАНС ООД
KANOTRANS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103129058ГОРИЧАНСКИ ПЪТ ООД
GORICHANSKI PAT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103196651КАРИЯ БГ ООД
KARIYA BG OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103818103КАРАМАНЮК ООД
KARAMANYUK OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
118000585ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ - СИЛИСТРА АД
TOVARNI PREVOZI - SILISTRA AD

Публични фондове Public money
  • 362 500,00 лв. от 5 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
124707634КОМАРЕВО ООД
KOMAREVO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
124707647ПРОЛЕЗ ООД
PROLEZ OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
124708674БАЛЧИШКИ ПЪТ ООД
BALCHISHKI PAT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
124711341АЛМАЮК ООД
ALMAYUK OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
124711364ГОРИЧАНЕ ООД
GORICHANE OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
124711371САРЪМЕШЕ ООД
SARAMESHE OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
124716692ЮКЛУТЪРЛА ООД
YUKLUTARLA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
124716703ПЕРИНЕЯ - ВЪЛЧИ ДОЛ ООД
PERINEYA - VALCHI DOL OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
124716710ПЕРИНЕЯ - БАЛЧИК ООД
PERINEYA - BALCHIK OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
124716774ВИДНО ООД
VIDNO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
124720993КАВАЛДЖИЕВО ООД
KAVALDZHIEVO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
124721006ШАБЛЕНСКИ ФАР ООД
SHABLENSKI FAR OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
124721045ШАБЛЕНСКА ГОРА ООД
SHABLENSKA GORA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
124721077ШАБЛЕНСКА ТУЗЛА ООД
SHABLENSKA TUZLA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200078079ПЕРИНЕЯ КЪНЕКТ ООД
PERINEYA KANEKT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200148339АСТОРИЯ ГАРДЕН ООД
ASTORIYA GARDEN OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200491890ПЕРИНЕЯ- ТРИГОРЦИ ООД
PERINEYA- TRIGORTSI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200491900ПЕРИНЕЯ - ДРОПЛА ООД
PERINEYA - DROPLA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200492023ПЕРИНЕЯ-ДЪБРАВА ООД
PERINEYA-DABRAVA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200492055ПЕРИНЕЯ ЗМЕЕВО ООД
PERINEYA ZMEEVO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
813193393БЪЛГАРСКА СОЛНА КОМПАНИЯ КАНОТРАНС ООД
BALGARSKA SOLNA KOMPANIYA KANOTRANS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ЕЛЕНА НИКОЛОВА ИКОНОМОВА
Check other registries about the person ELENA NIKOLOVA IKONOMOVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More