2 Компании свързани с лицето НИКИ ДРАГОНЕТТИ (виж второ ниво)
Companies connected to NIKI DRAGONETTI

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
203678111ТЕКСТИЛНИ ХИМИЧНИ ТРАНСФОРМАЦИИ - ТКТ ЕООД
TEKSTILNI HIMICHNI TRANSFORMATSII - TKT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203700629КОНСОЛИДИРАНЕ НА АКТИВИ ЕАД
KONSOLIDIRANE NA AKTIVI EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето НИКИ ДРАГОНЕТТИ
Check other registries about the person NIKI DRAGONETTI

Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name НИКИ @SecondName ДРАГОНЕТТИ @ThirdName @CheckResult неустановена принадлежност') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200Wrong query SELECT id FROM agents WHERE MATCH('@Name НИКИ @SecondName ДРАГОНЕТТИ @ThirdName @CheckResult Решение') LIMIT 0, 200 OPTION ranker = sph04, max_matches=200

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More