1 Компании свързани с лицето Цветомила Николаева Георгиева (виж второ ниво)
Companies connected to TSvetomila Nikolaeva Georgieva

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
201009171АНЖЕЛУС ЕСТЕЙТ АД
ANZHELUS ESTEYT AD

Публични фондове Public money
  • 4 006 140,75 лв. от ПРСР

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Цветомила Николаева Георгиева
Check other registries about the person TSvetomila Nikolaeva Georgieva

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More