3 Компании свързани с лицето БОЙКО ВЛАДИМИРОВ БОЙЧЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to BOYKO VLADIMIROV BOYCHEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
109531786БОЙКО БОЙЧЕВ - ВЛАДИМА ЕТ
BOYKO BOYCHEV - VLADIMA ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
109565009АЙ БИ ЕН ООД
AY BI EN OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 683 173,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през юни.15)
201779827ПИ СИ 2011 ЕООД
PI SI 2011 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето БОЙКО ВЛАДИМИРОВ БОЙЧЕВ
Check other registries about the person BOYKO VLADIMIROV BOYCHEV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More