14 Компании свързани с лицето РУМЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ (виж второ ниво)
Companies connected to RUMEN GEORGIEV DIMITROV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
040227850РУМЕН ДИМИТРОВ - РУМИЛ 89 РД ЕТ
RUMEN DIMITROV - RUMIL 89 RD ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103022953КОНСУЛТАНСКА КЪЩА ФИММ АД
KONSULTANSKA KASHTA FIMM AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103057317ДЕТЕЛИНА АД
DETELINA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103133932МЕГА ГРУП АД
MEGA GRUP AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103156767РУМИЛ АД
RUMIL AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103245707ЕРТРАНС ЕООД
ERTRANS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103747656БЕЛ ОЙЛ ООД
BEL OYL OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103782760РУМИЛ АГРО ЕООД
RUMIL AGRO EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
117589390ВАРУС - ООД ООД
VARUS - OOD OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201397304ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП АД
ENERDZHI INVESTMANT GRUP AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
813070800КОРАЛ ОЙЛ ЕООД
KORAL OYL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
813112480РУМИЛ ОЙЛ ЕООД
RUMIL OYL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
813149201ВАРНЕНСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК /ВИП-7/ АД
VARNENSKI INVESTITSIONEN POSREDNIK /VIP-7/ AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
813158669РУМИЛ 89 РД ЕООД
RUMIL 89 RD EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето РУМЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
Check other registries about the person RUMEN GEORGIEV DIMITROV

  • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност
  • Има данни за лице с такива имена сред официално оповестените лица със сметки в КТБ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More