11 Компании свързани с лицето ЕМИЛ ПЕТРОВ КИРЧЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to EMIL PETROV KIRCHEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
117043377ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - РУСЕ АД
PATINZHENERING - RUSE AD

Публични фондове Public money
  • 5 332 299,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
117609462ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ АД
PATNO PODDARZHANE AD

Публични фондове Public money
  • 1 833 333,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
117665945КОМУНАЛУНИВЕРС-РУСЕ ООД
KOMUNALUNIVERS-RUSE OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200159773СПАИНВЕСТ-РУСЕ ООД
SPAINVEST-RUSE OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200287029НОРД АГРО КОМПЛЕКС ЕООД
NORD AGRO KOMPLEKS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200309707СТРОМАТ 08 ООД
STROMAT 08 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202136524ЯНТРА 9 ЕООД
YANTRA 9 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202246643НОРД ИНВЕСТ РУСЕ ЕООД
NORD INVEST RUSE EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202920330ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД
PATINZHENERING AD

Публични фондове Public money
  • 71 283 691,27 лв. от 41 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203798573НОРД ХОЛИДЕЙ ЕООД
NORD HOLIDEY EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
827110781ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ООД
PATINZHENERING OOD

Публични фондове Public money
  • 54 070 312,48 лв. от 46 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ЕМИЛ ПЕТРОВ КИРЧЕВ
Check other registries about the person EMIL PETROV KIRCHEV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More