4 Компании свързани с лицето ЙОРДАН БОРИСОВ КРЪСТЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to YORDAN BORISOV KRASTEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
119059031РАМОНА 97 ЕООД
RAMONA 97 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
123720887ХЕЛИОС-06 АД
HELIOS-06 AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200977852ХЕПИ ФИШ ООД
HEPI FISH OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201566108СЪДПОЛ ЕНЕРДЖИ ООД
SADPOL ENERDZHI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ЙОРДАН БОРИСОВ КРЪСТЕВ
Check other registries about the person YORDAN BORISOV KRASTEV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More