35 Компании свързани с лицето ДИМИТЪР АТАНАСОВ КАЛЧЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to DIMITAR ATANASOV KALCHEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
103562650СИТ ИНВЕСТМЪНТ ООД
SIT INVESTMANT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130174303ХИМТРЕЙД 2000 ЕООД
HIMTREYD 2000 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130535554ПЕТРОХИМ ТРЕЙД АД
PETROHIM TREYD AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130574490ЗЪРНЕНИ ХРАНИ-ПЛОВДИВ ООД
ZARNENI HRANI-PLOVDIV OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130629128ЛОВИКО СУХИНДОЛ ГРУП АД
LOVIKO SUHINDOL GRUP AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131421824БИЛДКО ООД
BILDKO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 467 506,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през септ.14)
131462907БАЛКАН АГРИКАЛЧАР ЕООД
BALKAN AGRIKALCHAR EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • КАБО-БОЯДЖИЕВИ
  KABO-BOYADZHIEVI

  Последен запис/Last Deed:
  2013-12-21 16:15:06 TransformingCompany

  Първи запис/First Deed:
  2013-12-21 16:15:06 TransformingCompany
 • СТРОЙ - 2
  STROY - 2

  Последен запис/Last Deed:
  2013-12-21 16:15:06 TransformingCompany

  Първи запис/First Deed:
  2013-12-21 16:15:06 TransformingCompany
 • ЕС ДЖИ М
  ES DZHI M

  Последен запис/Last Deed:
  2013-12-21 16:15:06 TransformingCompany

  Първи запис/First Deed:
  2013-12-21 16:15:06 TransformingCompany
 • БАЛКАН АГРИКАЛЧАР
  BALKAN AGRIKALCHAR

  Последен запис/Last Deed:
  2013-12-21 16:15:06 TransformingCompany

  Първи запис/First Deed:
  2013-12-21 16:15:06 TransformingCompany
 • ЕС ДЖИ Р
  ES DZHI R

  Последен запис/Last Deed:
  2013-12-21 16:15:06 TransformingCompany

  Първи запис/First Deed:
  2013-12-21 16:15:06 TransformingCompany
 • ПУШКИНБИЛД
  PUSHKINBILD

  Последен запис/Last Deed:
  2013-12-21 16:15:06 TransformingCompany

  Първи запис/First Deed:
  2013-12-21 16:15:06 TransformingCompany
 • БМ БИЛДИНГ
  BM BILDING

  Последен запис/Last Deed:
  2013-12-21 16:15:06 TransformingCompany

  Първи запис/First Deed:
  2013-12-21 16:15:06 TransformingCompany
 • АЕРОГАРАБИЛД
  AEROGARABILD

  Последен запис/Last Deed:
  2013-12-21 16:15:06 Successor703

  Първи запис/First Deed:
  2013-12-21 16:15:06 Successor703
 • Стойко Данев Генчев
  Stoyko Danev Genchev

  Последен запис/Last Deed:
  2012-11-07 14:30:02 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2012-11-07 14:30:02 Manager
 • ТМ ДИЗАЙН СЕРВИЗ
  TM DIZAYN SERVIZ

  Последен запис/Last Deed:
  2012-11-07 14:30:02 ShareTransfer
  Buy from: МЕНТЕЙН ЕООД 3600000

  Първи запис/First Deed:
  2012-11-07 14:30:02 ShareTransfer
  Buy from: МЕНТЕЙН ЕООД 3600000
 • МЕНТЕЙН
  MENTEYN

  Последен запис/Last Deed:
  2012-11-07 14:30:02 ShareTransfer
  Sell to: “ТМ Дизайн Сервиз“ ЕООД 3600000

  Първи запис/First Deed:
  2008-12-22 10:49:55 SoleCapitalOwner
 • ДИМИТЪР АТАНАСОВ КАЛЧЕВ
  DIMITAR ATANASOV KALCHEV

  Последен запис/Last Deed:
  2008-10-13 11:26:09 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2008-10-13 11:26:09 Manager
 • САМИР ИСКАНДЕР ФРАНСИС
  SAMIR ISKANDER FRANSIS

  Последен запис/Last Deed:
  2008-10-13 11:26:09 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2008-10-13 11:26:09 Manager
 • БИЛДКО
  BILDKO

  Последен запис/Last Deed:
  2008-12-22 10:49:55 ShareTransfer
  Sell to: МЕНТЕЙН ЕООД 3600000

  Първи запис/First Deed:
  2008-10-13 11:26:09 SoleCapitalOwner
175032435ВИПБИЛД 2006 ЕООД
VIPBILD 2006 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175043386АРМОНИ ООД
ARMONI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175120018БИЛД РЕНТ АД
BILD RENT AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175227599БИЗНЕС ЦЕНТЪР ГРАФА АД
BIZNES TSENTAR GRAFA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175297278НОКС 3 ООД
NOKS 3 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175434392ДАМЕКС 2007 ЕООД
DAMEKS 2007 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175434403САТЕЛИТ Х 2007 ЕООД
SATELIT H 2007 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 802 701,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през авг.16)
175434410НЕФТЕНА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ 2007 ЕООД
NEFTENA TARGOVSKA KOMPANIYA 2007 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175436831БЛИК ТРЕЙД ЕООД
BLIK TREYD EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175436991ВИПБИЛД 2000 ЕООД
VIPBILD 2000 EOOD

Публични фондове Public money
 • 610 000,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200336622БМ БИЛДИНГ ЕООД
BM BILDING EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • СТРОЙ - 2
  STROY - 2

  Последен запис/Last Deed:
  2013-12-21 16:15:06 TransformingCompany

  Първи запис/First Deed:
  2013-12-21 16:15:06 TransformingCompany
 • ЕС ДЖИ М
  ES DZHI M

  Последен запис/Last Deed:
  2013-12-21 16:15:06 TransformingCompany

  Първи запис/First Deed:
  2013-12-21 16:15:06 TransformingCompany
 • ЕС ДЖИ Р
  ES DZHI R

  Последен запис/Last Deed:
  2013-12-21 16:15:06 TransformingCompany

  Първи запис/First Deed:
  2013-12-21 16:15:06 TransformingCompany
 • КАБО-БОЯДЖИЕВИ
  KABO-BOYADZHIEVI

  Последен запис/Last Deed:
  2013-12-21 16:15:06 TransformingCompany

  Първи запис/First Deed:
  2013-12-21 16:15:06 TransformingCompany
 • ПУШКИНБИЛД
  PUSHKINBILD

  Последен запис/Last Deed:
  2013-12-21 16:15:06 TransformingCompany

  Първи запис/First Deed:
  2013-12-21 16:15:06 TransformingCompany
 • БМ БИЛДИНГ
  BM BILDING

  Последен запис/Last Deed:
  2013-12-21 16:15:06 TransformingCompany

  Първи запис/First Deed:
  2013-12-21 16:15:06 TransformingCompany
 • БАЛКАН АГРИКАЛЧАР
  BALKAN AGRIKALCHAR

  Последен запис/Last Deed:
  2013-12-21 16:15:06 TransformingCompany

  Първи запис/First Deed:
  2013-12-21 16:15:06 TransformingCompany
 • АЕРОГАРАБИЛД
  AEROGARABILD

  Последен запис/Last Deed:
  2013-12-21 16:15:06 Successor703

  Първи запис/First Deed:
  2013-12-21 16:15:06 Successor703
 • Стойко Данев Генчев
  Stoyko Danev Genchev

  Последен запис/Last Deed:
  2012-11-07 14:17:54 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2012-11-07 14:17:54 Manager
 • ТМ ДИЗАЙН СЕРВИЗ
  TM DIZAYN SERVIZ

  Последен запис/Last Deed:
  2012-11-07 14:17:54 ShareTransfer
  Buy from: МЕНТЕЙН ЕООД 7896900

  Първи запис/First Deed:
  2012-11-07 14:17:54 ShareTransfer
  Buy from: МЕНТЕЙН ЕООД 7896900
 • МЕНТЕЙН
  MENTEYN

  Последен запис/Last Deed:
  2012-11-07 14:17:54 ShareTransfer
  Sell to: “ТМ Дизайн Сервиз“ ЕООД 7896900

  Първи запис/First Deed:
  2008-12-22 10:28:18 SoleCapitalOwner
 • ДИМИТЪР АТАНАСОВ КАЛЧЕВ
  DIMITAR ATANASOV KALCHEV

  Последен запис/Last Deed:
  2008-08-21 16:39:57 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2008-08-21 16:39:57 Manager
 • БИЛДКО
  BILDKO

  Последен запис/Last Deed:
  2008-12-22 10:28:18 ShareTransfer
  Sell to: МЕНТЕЙН ЕООД 7896900

  Първи запис/First Deed:
  2008-08-21 16:39:57 SoleCapitalOwner
200618212СТУДЕНТСКА ЦЕНТЪР ЕАД
STUDENTSKA TSENTAR EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200692928ПУШКИНБИЛД ЕООД
PUSHKINBILD EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • СТРОЙ - 2
  STROY - 2

  Последен запис/Last Deed:
  2013-12-21 16:15:06 TransformingCompany

  Първи запис/First Deed:
  2013-12-21 16:15:06 TransformingCompany
 • ЕС ДЖИ М
  ES DZHI M

  Последен запис/Last Deed:
  2013-12-21 16:15:06 TransformingCompany

  Първи запис/First Deed:
  2013-12-21 16:15:06 TransformingCompany
 • ЕС ДЖИ Р
  ES DZHI R

  Последен запис/Last Deed:
  2013-12-21 16:15:06 TransformingCompany

  Първи запис/First Deed:
  2013-12-21 16:15:06 TransformingCompany
 • КАБО-БОЯДЖИЕВИ
  KABO-BOYADZHIEVI

  Последен запис/Last Deed:
  2013-12-21 16:15:06 TransformingCompany

  Първи запис/First Deed:
  2013-12-21 16:15:06 TransformingCompany
 • ПУШКИНБИЛД
  PUSHKINBILD

  Последен запис/Last Deed:
  2013-12-21 16:15:06 TransformingCompany

  Първи запис/First Deed:
  2013-12-21 16:15:06 TransformingCompany
 • БМ БИЛДИНГ
  BM BILDING

  Последен запис/Last Deed:
  2013-12-21 16:15:06 TransformingCompany

  Първи запис/First Deed:
  2013-12-21 16:15:06 TransformingCompany
 • БАЛКАН АГРИКАЛЧАР
  BALKAN AGRIKALCHAR

  Последен запис/Last Deed:
  2013-12-21 16:15:06 TransformingCompany

  Първи запис/First Deed:
  2013-12-21 16:15:06 TransformingCompany
 • АЕРОГАРАБИЛД
  AEROGARABILD

  Последен запис/Last Deed:
  2013-12-21 16:15:06 Successor703

  Първи запис/First Deed:
  2013-12-21 16:15:06 Successor703
 • Стойко Данев Генчев
  Stoyko Danev Genchev

  Последен запис/Last Deed:
  2012-11-07 13:53:46 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2012-11-07 13:53:46 Manager
 • ТМ ДИЗАЙН СЕРВИЗ
  TM DIZAYN SERVIZ

  Последен запис/Last Deed:
  2012-11-07 13:53:46 ShareTransfer
  Buy from: МЕНТЕЙН ЕООД 214000

  Първи запис/First Deed:
  2012-11-07 13:53:46 ShareTransfer
  Buy from: МЕНТЕЙН ЕООД 214000
 • МЕНТЕЙН
  MENTEYN

  Последен запис/Last Deed:
  2012-11-07 13:53:46 ShareTransfer
  Sell to: “ТМ Дизайн Сервиз“ ЕООД 214000

  Първи запис/First Deed:
  2011-03-18 18:08:24 ShareTransfer
  Buy from: БИЛДКО ООД 214000
 • ДИМИТЪР АТАНАСОВ КАЛЧЕВ
  DIMITAR ATANASOV KALCHEV

  Последен запис/Last Deed:
  2009-04-21 12:00:29 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2009-04-21 12:00:29 Manager
 • САМИР ИСКАНДЕР ФРАНСИС
  SAMIR ISKANDER FRANSIS

  Последен запис/Last Deed:
  2009-04-21 12:00:29 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2009-04-21 12:00:29 Manager
 • БИЛДКО
  BILDKO

  Последен запис/Last Deed:
  2011-03-18 18:08:24 ShareTransfer
  Sell to: МЕНТЕЙН ЕООД 214000

  Първи запис/First Deed:
  2009-04-21 12:00:29 SoleCapitalOwner
200702607АЕРОГАРАБИЛД ЕАД
AEROGARABILD EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 235 484,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през юли.15)
200893169МЛАДОСТБИЛД ЕООД
MLADOSTBILD EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200910889БЕЛМЕКЕН ТРЕЙД ЕООД
BELMEKEN TREYD EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200911083ДЖИ ЕС БИЛД ЕООД
DZHI ES BILD EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200981415ВИТОШАБИЛД ЕООД
VITOSHABILD EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200984050ДЖИ БИ СТРОЙ АД
DZHI BI STROY AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201238273СТАРОСЕЛЕЦ БИЛД АД
STAROSELETS BILD AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201255073ДЖИ ЕС БИЛД 2010 ЕООД
DZHI ES BILD 2010 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • ДЖИ ЕС БИЛД
  DZHI ES BILD

  Последен запис/Last Deed:
  2011-02-04 11:52:34 ShareTransfer
  Buy from: ФРАНСИС ТРЕЙД ЕООД 268410

  Първи запис/First Deed:
  2011-02-04 11:52:34 ShareTransfer
  Buy from: ФРАНСИС ТРЕЙД ЕООД 268410
 • ФРАНСИС ТРЕЙД
  FRANSIS TREYD

  Последен запис/Last Deed:
  2011-02-04 11:52:34 ShareTransfer
  Sell to: „ДЖИ ЕС БИЛД” ЕАД 268410

  Първи запис/First Deed:
  2010-09-27 17:23:27 ShareTransfer
  Buy from: ШАРШЕК ООД 268410
 • ДИМИТЪР АТАНАСОВ КАЛЧЕВ
  DIMITAR ATANASOV KALCHEV

  Последен запис/Last Deed:
  2010-08-06 15:53:09 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2010-08-06 15:53:09 Manager
 • САМИР ИСКАНДЕР ФРАНСИС
  SAMIR ISKANDER FRANSIS

  Последен запис/Last Deed:
  2010-08-06 15:53:09 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2010-08-06 15:53:09 Manager
 • ШАРШЕК
  SHARSHEK

  Последен запис/Last Deed:
  2010-11-26 10:05:44 ShareTransfer
  Sell to: ФРАНСИС ТРЕЙД ЕООД 268410

  Първи запис/First Deed:
  2010-08-06 15:53:09 SoleCapitalOwner
201379740СПОРТЕН ЦЕНТЪР ШИПКА АД
SPORTEN TSENTAR SHIPKA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201388547ДЖИ ЕС БИЛД ЕАД
DZHI ES BILD EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201390167ВИПБИЛД 2000 ЕАД
VIPBILD 2000 EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202735602ББМ КОНСУЛТИНГ ЕООД
BBM KONSULTING EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204223508ТОП СЕЛЕКТ БИЛД ЕООД
TOP SELEKT BILD EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831385114ОМЕГА ФИНАНС ООД
OMEGA FINANS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831642772ГЪВКАВИ КОНСТРУКЦИИ ООД
GAVKAVI KONSTRUKTSII OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ДИМИТЪР АТАНАСОВ КАЛЧЕВ
Check other registries about the person DIMITAR ATANASOV KALCHEV

 • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More