22 Компании свързани с лицето ЛЮБЕН СИЛВИЕВ БЕЛОВ (виж второ ниво)
Companies connected to LYUBEN SILVIEV BELOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121378310Анджело - 97 ООД
Andzhelo - 97 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121450845БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКА ГРУПА АД
BALGARSKA TARGOVSKA GRUPA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130085872НЕТ ИНФО.БГ АД
NET INFO.BG AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175113041ЕНТРИКО ООД
ENTRIKO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175222699ЛЕМЪН АД
LEMAN AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175250435СОФИЯ ВЕНЧЪРС АД
SOFIYA VENCHARS AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175352568ИНОВЕЙТИВ МЕДИА ЕАД
INOVEYTIV MEDIA EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175353346ОУСЪМ ИНТЕРАКТИВ АД
OUSAM INTERAKTIV AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175452255ИПСИЛОН ООД
IPSILON OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175452270БОРИС ПАРТНЪРС ООД
BORIS PARTNARS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175459506ДИЙЛС КО ООД
DIYLS KO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200593104КЕФЧЕ АД
KEFCHE AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200993447ВиПлей АД
ViPley AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201072008СИТИ КОНДО ООД
SITI KONDO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201420169НЕГ.БГ ЕАД
NEG.BG EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202027838Лонч Хъб Адвайзърс ООД
Lonch Hab Advayzars OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202275068АйМедиаШеър АД
AyMediaSHear AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202830559ЛОНЧ ХЪБ ПАРТНЪРС ООД
LONCH HAB PARTNARS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203578118ЕКОМТЕХ АД
EKOMTEH AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204174598Лонч Хъб Фънд II ООД
Lonch Hab Fand II OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204321240ЛХ Ко-инвест КДА
LH Ko-invest KDA

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831619446„Ел Си Трейдинг – Любен Белов” ЕТ
„El Si Treyding – Lyuben Belov” ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More