25 Компании свързани с лицето СТЕФКА СТОЯНОВА КАМЧЕВА (виж второ ниво)
Companies connected to STEFKA STOYANOVA KAMCHEVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131454824ХОЛАНДИЯ РИАЛ ЕСТЕЙТ ООД
HOLANDIYA RIAL ESTEYT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175138443ХОЛАНДИЯ РИАЛ ЕСТЕЙТ 2 ООД
HOLANDIYA RIAL ESTEYT 2 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175138475ХОЛАНДИЯ РИАЛ ЕСТЕЙТ 3 ООД
HOLANDIYA RIAL ESTEYT 3 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175138482ХОЛАНДИЯ РИАЛ ЕСТЕЙТ 4 ООД
HOLANDIYA RIAL ESTEYT 4 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175138500НОВИ ХАН ПРОПЪРТИЙС ООД
NOVI HAN PROPARTIYS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175140218УЕЛКОМ ХОУМ ООД
UELKOM HOUM OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175140227СК ПРОПЪРТИС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
SK PROPARTIS MENIDZHMANT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175300190МОЦАРТ ПРОПЪРТИЙС ООД
MOTSART PROPARTIYS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175300219БАЗИС РЕАЛ ЕСТЕЙТ ООД
BAZIS REAL ESTEYT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175304484ВАКАРЕЛ ПРОПЪРТИЙС ООД
VAKAREL PROPARTIYS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175348192ВЕНКУИШ ООД
VENKUISH OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175457576И Б БРОКЕРС ООД
I B BROKERS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200928079ЛОЗЕН ВАЛИ С2 ЕООД
LOZEN VALI S2 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200928111ЛОЗЕН ВАЛИ В3 ЕООД
LOZEN VALI V3 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200978819ЛОЗЕН ВАЛИ Е1 ЕООД
LOZEN VALI E1 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200979084ЛОЗЕН ВАЛИ В1 ЕООД
LOZEN VALI V1 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200979668ЛОЗЕН ВАЛИ Е1 ЕООД
LOZEN VALI E1 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201053659ЛОЗЕН ВАЛИ А5 ЕООД
LOZEN VALI A5 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201079853ЛОЗЕН ВАЛИ В2 ЕООД
LOZEN VALI V2 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201080421ЛОЗЕН ВАЛИ Е3 ЕООД
LOZEN VALI E3 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201195815ЛОЗЕН ВАЛИ С1 ЕООД
LOZEN VALI S1 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201366821ЛОЗЕН А3 ЕООД
LOZEN A3 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202282098ВЕНКУИШ ЕНЕРДЖИ ООД
VENKUISH ENERDZHI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202815297Кю ООД
Kyu OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204321386БЕНДЕРА ХЕЛТ КЕЪР ЕООД
BENDERA HELT KEAR EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето СТЕФКА СТОЯНОВА КАМЧЕВА
Check other registries about the person STEFKA STOYANOVA KAMCHEVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More