7 Компании свързани с лицето ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА МОСКВИЧЕВА (виж второ ниво)
Companies connected to ELENA NIKOLAEVNA MOSKVICHEVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
175318466КЕЙ ЕМ ПРОПЪРТИС АД
KEY EM PROPARTIS AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175395441ЖП ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
ZHP INZHENERING EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201042851ФОРБС БГ АД
FORBS BG AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201045096ДИРЕКТ ЛАЙН АД
DIREKT LAYN AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203285994ОЛК ГРУП ИНВЕСТ ООД
OLK GRUP INVEST OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203646003КЛОЕ Инвест ЕООД
KLOE Invest EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831616610АЛЬОНА - ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ЕТ
ALYONA - ELENA NIKOLAEVNA ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА МОСКВИЧЕВА
Check other registries about the person ELENA NIKOLAEVNA MOSKVICHEVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More