26 Компании свързани с лицето Филип Йейтс Уелш (виж второ ниво)
Companies connected to Filip Yeyts Uelsh

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131436308УИНСЛОУ ПРОПЪРТИС ЕАД
UINSLOU PROPARTIS EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175236624СТАМФОРД ЛЕНД ФЪНД ЕАД
STAMFORD LEND FAND EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175259772ОКСФОРД ЛЕНД ФЪНД ЕАД
OKSFORD LEND FAND EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175308924БАЙТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
BAYT BALGARIYA EOOD

Публични фондове Public money
 • 58 674,90 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175378196УЕЛШ ФАЙНЕНШЪЛ ЕООД
UELSH FAYNENSHAL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175457836ЛИМЕКС СОЛЮШЪНС ЕАД
LIMEKS SOLYUSHANS EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
176950127ПРИЯТЕЛИ НА БЪЛГАРСКИЯ ГОЛФ ASSOC
PRIYATELI NA BALGARSKIYA GOLF ASSOC

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200369145ФУРУД ИНВЕСТМЪНТС ЕООД
FURUD INVESTMANTS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201555537Аламак Инвестмънтс ЕООД
Alamak Investmants EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202256648Томас Сьоренсен ЕООД
Tomas Syorensen EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202334125Бекрукс Инвестмънтс АД
Bekruks Investmants AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202749071Гакрукс Инвестмънтс АД
Gakruks Investmants AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202896228ВИОПРИНТ ООД
VIOPRINT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202983754Шугар Холдинг ЕООД
SHugar Holding EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203543416АУРЕЛИУС Тета Инвест България ЕООД
AURELIUS Teta Invest Balgariya EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203940777Клауд Фактъри ООД
Klaud Faktari OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204100929Дорадо Инвестмънтс ЕООД
Dorado Investmants EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • Дани Дом
  Dani Dom

  Последен запис/Last Deed:
  2017-03-23 13:43:57 ShareTransfer
  Buy from: Йохан Даниел Морел 50

  Първи запис/First Deed:
  2017-03-23 13:43:57 ShareTransfer
  Buy from: Йохан Даниел Морел 50
 • Йохан Даниел Морел
  Yohan Daniel Morel

  Последен запис/Last Deed:
  2017-03-23 13:43:57 ShareTransfer
  Sell to: Дани Дом 50

  Първи запис/First Deed:
  2017-02-02 13:42:03 ShareTransfer
  Buy from: ВИСТРА ШЕЛФ КОМПАНИЙС
 • Филип Йейтс Уелш
  Filip Yeyts Uelsh

  Последен запис/Last Deed:
  2016-05-31 12:18:08 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2016-05-31 12:18:08 Manager
 • ТРИНИТИ ШЕЛФ КОМПАНИЙС
  TRINITI SHELF KOMPANIYS

  Последен запис/Last Deed:
  2017-02-02 13:42:03 ShareTransfer
  Sell to: Йохан Даниел Морел

  Първи запис/First Deed:
  2016-05-31 12:18:08 SoleCapitalOwner
204100943Алиот Инвестмънтс ЕООД
Aliot Investmants EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204100982Паво Инвестмънтс ЕООД
Pavo Investmants EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204101002Лепус Инвестмънтс ЕООД
Lepus Investmants EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • Томас Наум
  Tomas Naum

  Последен запис/Last Deed:
  2016-06-20 16:42:45 ShareTransfer
  Buy from: „Вистра Шелф Компанийс” ЕООД 100

  Първи запис/First Deed:
  2016-06-20 16:42:45 ShareTransfer
  Buy from: „Вистра Шелф Компанийс” ЕООД 100
 • Филип Йейтс Уелш
  Filip Yeyts Uelsh

  Последен запис/Last Deed:
  2016-05-31 12:24:09 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2016-05-31 12:24:09 Manager
 • ТРИНИТИ ШЕЛФ КОМПАНИЙС
  TRINITI SHELF KOMPANIYS

  Последен запис/Last Deed:
  2016-06-20 16:42:45 ShareTransfer
  Sell to: Томас Наум 100

  Първи запис/First Deed:
  2016-05-31 12:24:09 SoleCapitalOwner
204101194Талита Инвестмънтс ЕООД
Talita Investmants EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
205102203Аракис Инвестмънтс ЕООД
Arakis Investmants EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
205103180Лесат Инвестмънтс ЕООД
Lesat Investmants EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
205103209Нашира Инвестмънтс ЕООД
Nashira Investmants EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
205103262Сагита Инвестмънтс ЕООД
Sagita Investmants EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
205103287Ласерта Инвестмънтс ЕООД
Laserta Investmants EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More