1 Компании свързани с лицето ИЙСТ КЕПИТЪЛ ИНВЕСТ ЕСТАБЛИШМЪНТ - ЛИХТЕНЩАЙН (виж второ ниво)
Companies connected to IYST KEPITAL INVEST ESTABLISHMANT - LIHTENSHTAYN

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131037713ЛЮЛИН БИЛДИНГ ЕООД
LYULIN BILDING EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ИЙСТ КЕПИТЪЛ ИНВЕСТ ЕСТАБЛИШМЪНТ - ЛИХТЕНЩАЙН
Check other registries about the person IYST KEPITAL INVEST ESTABLISHMANT - LIHTENSHTAYN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More