2 Компании свързани с лицето Ина Николаева Илиева (виж второ ниво)
Companies connected to Ina Nikolaeva Ilieva

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131298528ПАНДА ЕКСПЕРТ ООД
PANDA EKSPERT OOD

Публични фондове Public money
  • 580 892,78 лв. от 70 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131576434ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
IZI ASET MENIDZHMANT AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More