5 Компании свързани с лицето Красимир Иванов Златев (виж второ ниво)
Companies connected to Krasimir Ivanov Zlatev

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131564046ДЖЕЙ ЗЕТ КЕЙ ГРУП АД
DZHEY ZET KEY GRUP AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202360650ИНТЕР ТУРС ИНВЕСТ ЕООД
INTER TURS INVEST EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203197042РЕНТ А БИЛДИНГ ГРУП АД
RENT A BILDING GRUP AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203333834МАЙ ПЕТС БЪЛГАРИЯ ЕООД
MAY PETS BALGARIYA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
205076993МАЙ ПЕТС БЪЛГАРИЯ 1 ЕООД
MAY PETS BALGARIYA 1 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Красимир Иванов Златев
Check other registries about the person Krasimir Ivanov Zlatev

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More