22 Компании свързани с лицето МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ШУКЕРОВА (виж второ ниво)
Companies connected to MARIYA GEORGIEVA SHUKEROVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
101081006МЛАДЕН ТРЕНЕВ ЕТ
MLADEN TRENEV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
101641661КЕЙДЖЕЙ ООД
KEYDZHEY OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103912969ЕСО ГРУП АД
ESO GRUP AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
109576087СЪНИ ТЕРМО ООД
SANI TERMO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
118018793ДОБРУДЖА-97 АД
DOBRUDZHA-97 AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
120056267ЗИТ ЕООД
ZIT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
120549954ЕФРИ ЕООД
EFRI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130930601ВИП-БИЛДИНГ ООД
VIP-BILDING OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130951410РЕАЛМЕТ ЕООД
REALMET EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130991262ИНТЕРМЕТАЛ-КО ЕООД
INTERMETAL-KO EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131093572ФАРНЕКС ООД
FARNEKS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131423953БИЛДИНГ ГРУП КЪНСТРАКШЪН ООД
BILDING GRUP KANSTRAKSHAN OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
160053916ГАЛАТОН ООД
GALATON OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200051865ГРИМИТ БЕТОН ООД
GRIMIT BETON OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200385975МОСТ ФИНАНС МЕНИДЖМЪНТ АД
MOST FINANS MENIDZHMANT AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200901388Ямайка ЕООД
YAmayka EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201045694Вихрогони ООД ООД
Vihrogoni OOD OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202562488МЕД ИЗРАЕЛ ООД
MED IZRAEL OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
812235868ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ АД
PLASTMASOVI IZDELIYA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
825020171ЯЗОВ ООД
YAZOV OOD

Публични фондове Public money
  • 1 744 331,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
  • 322 555,58 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през 30.юни.16)
830166676СОКОЛИЦА-СМОЛЯН ЕАД
SOKOLITSA-SMOLYAN EAD

Публични фондове Public money
  • 121 236,00 лв. от 2 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
831112560ФЛОРИНА-БЪЛГАРИЯ АД
FLORINA-BALGARIYA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ШУКЕРОВА
Check other registries about the person MARIYA GEORGIEVA SHUKEROVA

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More