44 Компании свързани с лицето МИРОСЛАВ МАРЕВ ГЕОРГИЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to MIROSLAV MAREV GEORGIEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121795186ПАНЕВ 98 ЕООД
PANEV 98 EOOD

Публични фондове Public money
 • 542 703,36 лв. от 6 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130165701НОУ-ХАУ ДИВИЖЪН ООД
NOU-HAU DIVIZHAN OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130381138РИВА ГАЗ-2001 ООД
RIVA GAZ-2001 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130948115ЛЪКШЪРИ КЪЛЕКШЪН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД
LAKSHARI KALEKSHAN INTERNESHANAL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130972529АМИТИ СТУДИО ООД
AMITI STUDIO OOD

Публични фондове Public money
 • 5 300,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131213727ФЕНИКС 7 ЕООД
FENIKS 7 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131326504ГУАРАНА БЪЛГАРИЯ ООД
GUARANA BALGARIYA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131414267А В ТРЕЙД ЕООД
A V TREYD EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175105596НЮ ТЕКС АД
NYU TEKS AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175224419СКОРПИ ООД
SKORPI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175336749ДА ВИНЧИ ДЕНТАЛ ЛАБОР - САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО - ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ ООД
DA VINCHI DENTAL LABOR - SAMOSTOYATELNA MEDIKO - TEHNICHESKA LABORATORIYA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175360294МВС ГРУП ООД
MVS GRUP OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175398672КУЗИ-63 ЕООД
KUZI-63 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175441337СМИРНОВ КОНСУЛТ ЕАД
SMIRNOV KONSULT EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200138291КАЗАК ЕООД
KAZAK EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200320598ЕЙ СИ АЙ ГРУП ООД
EY SI AY GRUP OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 217 984,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през авг.16)
200534038КЕЙ ДЖИ ТРЕЙД КЪМПАНИ ООД
KEY DZHI TREYD KAMPANI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200650690МЛЛ ТРЕЙД ЕООД
MLL TREYD EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200759622ДЖОЕ 223 ООД
DZHOE 223 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201105255АНКОР 888 АД
ANKOR 888 AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201256549ЕКО СЕПАРЕЙТ ООД
EKO SEPAREYT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • МИРОСЛАВ МАРЕВ ГЕОРГИЕВ
  MIROSLAV MAREV GEORGIEV

  Последен запис/Last Deed:
  2017-10-12 10:57:05 ShareTransfer
  Buy from: Пею Петков Пеев 10000

  Първи запис/First Deed:
  2017-10-12 10:57:05 ShareTransfer
  Buy from: Пею Петков Пеев 10000
 • ПЕЮ ПЕТКОВ ПЕЕВ
  PEYU PETKOV PEEV

  Последен запис/Last Deed:
  2017-10-12 10:57:05 ShareTransfer
  Sell to: Мирослав Марев Георгиев 10000

  Първи запис/First Deed:
  2013-11-27 11:48:54 ShareTransfer
  Buy from: ДОДО БИЙЧ ЕООД 5000
 • ГАЛЯ БОРИСОВА ТОПАЛОВА
  GALYA BORISOVA TOPALOVA

  Последен запис/Last Deed:
  2010-08-09 16:26:43 Manager

  Първи запис/First Deed:
  2010-08-09 16:26:43 Manager
 • ГРУП ПЛЮС
  GRUP PLYUS

  Последен запис/Last Deed:
  2013-11-27 11:48:54 ShareTransfer
  Sell to: ПЕЮ ПЕТКОВ ПЕЕВ 5000

  Първи запис/First Deed:
  2010-08-09 16:26:43 Partner
 • ДОДО БИЙЧ
  DODO BIYCH

  Последен запис/Last Deed:
  2013-11-27 11:48:54 ShareTransfer
  Sell to: ПЕЮ ПЕТКОВ ПЕЕВ 5000

  Първи запис/First Deed:
  2010-08-09 16:26:43 Partner
201311255ОЙРЕКОН ЕООД
OYREKON EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201321324ЧАРДЖ ПОЙНТ ЕООД
CHARDZH POYNT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201553511ИНДАГО БЪЛГАРИЯ ЕООД
INDAGO BALGARIYA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201624314РИО ДИЗАЙН СТУДИО ООД
RIO DIZAYN STUDIO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 337 108,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през юни.17)
201764330Б. А. Р. 70 ЕООД
B. A. R. 70 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
 • 166 000,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
  (фирмата е въведена в списъка на НАП през окт.15)
201882332ОГО-ОГО ЕООД
OGO-OGO EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201966766ЛИТОВ И СИНОВЕ ЕООД
LITOV I SINOVE EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202107572ДЗЕНСПА ЕООД
DZENSPA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202236134ТРАНС КЕПИТЪЛ ЛОГИСТИК ООД
TRANS KEPITAL LOGISTIK OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202399849Александра-2972 ЕООД
Aleksandra-2972 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202436308ТЕРА АРГО ИНВЕСТ ЕООД
TERA ARGO INVEST EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202436621МБ АГРО ЕООД
MB AGRO EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • МИРОСЛАВ МАРЕВ ГЕОРГИЕВ
  MIROSLAV MAREV GEORGIEV

  Последен запис/Last Deed:
  2017-10-27 15:38:59 ShareTransfer
  Buy from: МЮГЕ БАЙРАМ 100

  Първи запис/First Deed:
  2017-10-27 15:38:59 ShareTransfer
  Buy from: МЮГЕ БАЙРАМ 100
 • МЮГЕ БАЙРАМ
  MYUGE BAYRAM

  Последен запис/Last Deed:
  2017-10-27 15:38:59 ShareTransfer
  Sell to: МИРОСЛАВ МАРЕВ ГЕОРГИЕВ 100

  Първи запис/First Deed:
  2017-10-27 15:38:59 ShareTransfer
  Sell to: МИРОСЛАВ МАРЕВ ГЕОРГИЕВ 100
 • Мюге Байрам
  Myuge Bayram

  Последен запис/Last Deed:
  2013-02-06 09:48:47 SoleCapitalOwner

  Първи запис/First Deed:
  2013-02-06 09:48:47 SoleCapitalOwner
202436742ТБ АГРО ЕООД
TB AGRO EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • МИРОСЛАВ МАРЕВ ГЕОРГИЕВ
  MIROSLAV MAREV GEORGIEV

  Последен запис/Last Deed:
  2017-10-12 12:36:46 ShareTransfer
  Buy from: Тьоре Байрам 100

  Първи запис/First Deed:
  2017-10-12 12:36:46 ShareTransfer
  Buy from: Тьоре Байрам 100
 • Тьоре Байрам
  Tyore Bayram

  Последен запис/Last Deed:
  2017-10-12 12:36:46 ShareTransfer
  Sell to: МИРОСЛАВ МАРЕВ ГЕОРГИЕВ 100

  Първи запис/First Deed:
  2017-10-12 12:36:46 ShareTransfer
  Sell to: МИРОСЛАВ МАРЕВ ГЕОРГИЕВ 100
 • Тьоре Байрам
  Tyore Bayram

  Последен запис/Last Deed:
  2013-02-06 10:05:43 SoleCapitalOwner

  Първи запис/First Deed:
  2013-02-06 10:05:43 SoleCapitalOwner
202560010ТЕТРА ФОКУС ЕООД
TETRA FOKUS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202679541Комфърт Хоум ООД
Komfart Houm OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203413376Комфърт Хоум България ООД
Komfart Houm Balgariya OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203550154ГРАФИКС АНД ДИЗАЙНС ЕООД
GRAFIKS AND DIZAYNS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203550282ИНТЕРНЕТ МЕНИДЖЪР ЕООД
INTERNET MENIDZHAR EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203550325САЙТС ДИЗАЙНС ИДЕАС ЕООД
SAYTS DIZAYNS IDEAS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203629630АР ЕНД ТИ КЪНСТРАКШЪН ЕООД
AR END TI KANSTRAKSHAN EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204357101ЕКСПОРТИНГ ЕООД
EKSPORTING EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204373924А&В ЛОГИСТИК 2016 ЕООД
A&V LOGISTIK 2016 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204779120КИКИ - КАРАМФИЛА ИВАНОВА - ИВАН ИВАНОВ - МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЕТ
KIKI - KARAMFILA IVANOVA - IVAN IVANOV - MIROSLAV GEORGIEV ET

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето МИРОСЛАВ МАРЕВ ГЕОРГИЕВ
Check other registries about the person MIROSLAV MAREV GEORGIEV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More