3 Компании свързани с лицето КРАСИМИР АСЕНОВ ХАДЖИДИНЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to KRASIMIR ASENOV HADZHIDINEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
000708273Българска федерация по ски ASSOC
Balgarska federatsiya po ski ASSOC

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
040595851КПМГ БЪЛГАРИЯ ООД
KPMG BALGARIYA OOD

Публични фондове Public money
  • 2 467 278,00 лв. от 8 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121489246КПМГ Адвайзъри ЕООД
KPMG Advayzari EOOD

Публични фондове Public money
  • 517 173,54 лв. от 4 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето КРАСИМИР АСЕНОВ ХАДЖИДИНЕВ
Check other registries about the person KRASIMIR ASENOV HADZHIDINEV

  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More