2 Компании свързани с лицето АНАСТАСИОС СОТИРИОС БАСДЕКИС (виж второ ниво)
Companies connected to ANASTASIOS SOTIRIOS BASDEKIS

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
200499548ВЕЛЛУМ ЕДЖУКЕЙШЪНАЛ СЪРВИСИС БЪЛГАРИЯ АД
VELLUM EDZHUKEYSHANAL SARVISIS BALGARIYA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202180531АСТРА КОНСУЛТИНГ ООД
ASTRA KONSULTING OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето АНАСТАСИОС СОТИРИОС БАСДЕКИС
Check other registries about the person ANASTASIOS SOTIRIOS BASDEKIS

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More