4 Компании свързани с лицето ПЕТЬО ТОДОРОВ ТОДОРОВ (виж второ ниво)
Companies connected to PETYO TODOROV TODOROV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121019097ПОЛИГРАФИЧЕСКИ КОМБИНАТ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ ООД
POLIGRAFICHESKI KOMBINAT DIMITAR BLAGOEV OOD

Публични фондове Public money
  • 15 750,00 лв. от 2 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121286987ПОЛИГРАФИЧЕСКИ КОМБИНАТ АД
POLIGRAFICHESKI KOMBINAT AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130391641ГРУППА ООД
GRUPPA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131283711РИАЛ СИСТЕМС ООД
RIAL SISTEMS OOD

Публични фондове Public money
  • 3 338 182,00 лв. от 10 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ПЕТЬО ТОДОРОВ ТОДОРОВ
Check other registries about the person PETYO TODOROV TODOROV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More