2 Компании свързани с лицето СОНЯ ВАСИЛЕВА АЛЬОШЕВА (виж второ ниво)
Companies connected to SONYA VASILEVA ALYOSHEVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
175309346АНАРХИЯ 2007 ЕООД
ANARHIYA 2007 EOOD

Публични фондове Public money
  • 32 650,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201516363СО ПЕРФЕКТ ЕООД
SO PERFEKT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето СОНЯ ВАСИЛЕВА АЛЬОШЕВА
Check other registries about the person SONYA VASILEVA ALYOSHEVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More