2 Компании свързани с лицето ТАУЪР КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТ КОРПОРЕЙШЪН (виж второ ниво)
Companies connected to TAUAR KEPITAL INVESTMANT KORPOREYSHAN

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
104591498ТУТПЕЙСТ ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛС СЪРВИСИС ЕООД
TUTPEYST INTERNEYSHANALS SARVISIS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
813193393БЪЛГАРСКА СОЛНА КОМПАНИЯ КАНОТРАНС ООД
BALGARSKA SOLNA KOMPANIYA KANOTRANS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ТАУЪР КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТ КОРПОРЕЙШЪН
Check other registries about the person TAUAR KEPITAL INVESTMANT KORPOREYSHAN

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More