3 Компании свързани с лицето Нели Ивайлова Николова (виж второ ниво)
Companies connected to Neli Ivaylova Nikolova

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
118005592ЛЕСИЛХАРТ АД
LESILHART AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131383252ДУНАВСКИ ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК АД
DUNAVSKI INDUSTRIALEN PARK AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201684546ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА - СИЛИСТРА ЕАД
INDUSTRIALNA ZONA - SILISTRA EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето Нели Ивайлова Николова
Check other registries about the person Neli Ivaylova Nikolova

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More