20 Компании свързани с лицето КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ (виж второ ниво)
Companies connected to KONSTANTIN GEORGIEV PETROV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
040380813МАРПЕКС ООД
MARPEKS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121011645МОБИЛ НЕТ ООД
MOBIL NET OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130031950ЕЛКОМ ИМПЕКС ООД
ELKOM IMPEKS OOD

Публични фондове Public money
  • 2 830 688,70 лв. от 10 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130504943Нетуърк Солушънс ЕООД
Netuark Solushans EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175064092ИДЕО ВЕНЧЪРС АД
IDEO VENCHARS AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175077595НЕВЕК КАПИТАЛ ПАРТНЪРС ООД
NEVEK KAPITAL PARTNARS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175410206БЪЛГАРСКА МРЕЖА НА БИЗНЕС АНГЕЛИТЕ ООД
BALGARSKA MREZHA NA BIZNES ANGELITE OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
2003463103 ДИ СИ АД
3 DI SI AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200356710ОНТОТЕКСТ АД
ONTOTEKST AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201164008МЕТОДИЯ АД
METODIYA AD

Публични фондове Public money
  • 514 581,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201203809Булпрос Консултинг АД
Bulpros Konsulting AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201259221АЙ ТИ ИНВЕСТМЪНТ АД
AY TI INVESTMANT AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201831056НЕВЕК КАПИТАЛ ПАРТНЪРС АД
NEVEK KAPITAL PARTNARS AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202356958БРЕЙКТАЙМ АД
BREYKTAYM AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202767685ФУТБОЛ СКАУТ АД
FUTBOL SKAUT AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203202849еМобилити Интернешънъл АД
eMobiliti Interneshanal AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203259622Интертейнмънт Сървисис АД
Interteynmant Sarvisis AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203397356Евротръст Технолъджис АД
Evrotrast Tehnoladzhis AD

Публични фондове Public money
  • 120 000,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203897960ТИКСИ АД
TIKSI AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204963049ЕКСТРИЙМ ЛАБС АД
EKSTRIYM LABS AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
Check other registries about the person KONSTANTIN GEORGIEV PETROV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More